ساخت طبیعت خاص  با آموزش روان

در این آموزش که با ابزارهای کمکی موجود در برنامه و استفاده از رندرر Vray ساخته شده کاربر توان ساخت هر نوع طبیعت واقعی محور را خواهد داشت:درباره مدرس:

امید نوروزی مدرس نرم افزارهای CG که در کارنامه خود جوایزی مانند طراح برتر خودرو کشور در مسابفات دانشگاه شریف ،نفر اول خوارزمی و همیطور مدرس با سابقه و دارای عنوان در سطح کشوری است .تمامی آموزشها استاد بصورت رایگان در اختیار هموطنان قرار دارد.

دیدگاه خود را ارسال کنید...