آموزش بنیادی تفاوتها و شباهتهای و روند یادیگری 2 نرم افزار پر کاربرد در دنیای گرافیک

کارگاه عملی در دانشگاه علمی کاربردی کرمانشاه ویژه دانشجویان جدید الورود که برای انتخاب درست ابزار مورد نیاز در طی زمان دوره دانشجویی به همراه   بازخورد بسیار خوب از نظر آگاه سازی مخاطبان و توانمند کردن آنها برای انتخاب اصلیترین ابزار کاری خود


درباره مدرس

امید نوروزی مدرس نرم افزارهای CG که در کارنامه خود جوایزی مانند طراح برتر خودرو کشور در مسابفات دانشگاه شریف ،نفر اول خوارزمی و همیطور مدرس با سابقه و دارای عنوان در سطح کشوری است .تمامی آموزشها استاد بصورت رایگان در اختیار هموطنان قرار دارد.

دیدگاه خود را ارسال کنید...