پیش ثبت نام ترم بهار 96

آکادمی طراحان ار تاریخ 15 اسفند ماه سال جاری لغیات 15 فروردین 1396 با آرزوی شروع سالی سرشار از اتفاقات خوب ، سلامتی و امید شروع به ثبت نام نموده است. از کلیه علاقه مندان در شاخه های زیر ثبت نام به عمل می آید