صدا گذاری و دوبله


با داشتن استعداد های تراز اول کشوری در موسسه که در مسابقات کشوری نیز صاحب  عنوان شده است امکان صدا گذاری و دوبله در زمینه های ساخت تبلیغات ، اینیمشن ، دوبله بلند فیلم  وجود داشته و این قابلیتها برای همکاری آماده می باشند

 


 


تریلر مدرسه دوشیزه برگین برای بچه های عجیب کاری از اعضای گروه 3 عنصر با همکار گروه دوبلاژی جادوی صدا

انیمیشن بهترین سود کاری از گروه دوبلاژی جادوی صدا به همرا آکادمی طراحان 3 عنصر

تریلر سینمایی فیلم نیمه شب خاص کاری از گروه دوبلاژی جادوی صدا به همکاری آکادمی طراحان 3 عنصر